Wysiging van seksie 42 van Akte 55 van 1998

posted in: NEWSROOM | 0

Media verslag deur die Kaapse Onafhanklikheidsbeweging 25 Februarie 2011

Die Kaapse Onafhanklikheidsbeweging neem met kommer kennis van die
voorgestelde wysiging. Volgens die wysiging sal organisasies in die toekoms
slegs aan die Wet op Gelyke Indiensneming voldoen as hul werknemers die
nasionale demografie van die ekonomies aktiewe populasie reflekteer en die
streeksdemografie variasie sal nie in ag geneem word nie. Dit beteken dat
miljoene ekonomies aktiewe mense sal moet verhuis na ander provinsies en so ook
hul families.

media25022011afr