Wie is die burgers van die Kaap?

posted in: FAQ | 0

Hierdie aangeleentheid sal by die konstitusionel konferensie bespreek moet word. Hieronder volg egter ‘n paar riglyne.

Mense wat in die Kaap gebore is, kry outomaties burgerskap. Mense wie in die Kaap woon wanneer onafhanklikheid verkry word, maar nie in die Kaap gebore is nie, se reg om burgerskap sal moet bespreek word by die Konstitusionel Konferensie.

Na onafhanklikheid moet mense wat wil immigreer die prosedure volg soos wat die internationale norm is, d.w.s hul moet aansoek doen om te immigreer en eers ‘n permanente verblyfpermit bekom. Slegs na 5 jaar kan so ‘n persoon aansoek doen vir burgerskap (onthou burgerskap is nie ‘n reg van ‘n persoon wat ‘n permanente verblyf permit het nie).

Vir enige ander besoek hetsy vir werk, studie of plesier, word ‘n geldige nie-immigrant visa benodig soos per internasionale standaarde.