Watter tipe land sal die Kaap wees?

posted in: FAQ | 0

Ons glo dat die onafhanklike Kaap ‘n veelparty demokrasie moet wees, sonder enige rasse en geslagsdiskriminasie, met respek vir menseregte, waar vryheid van spraak gerespekteer word, waar privaat eiendom gerespekteer word en waar wet en orde gehandhaaf word.

Ons verwag dat die Kaapse regering ‘n rolmodel sal wees vir topklas administrasie en waar uitstekende dienslewering nagestreef word.