Sal ‘n onafhanklike Kaap ekonomies lewensvatbaar wees?

posted in: FAQ | 0

Die Kaapse ekonomie is baie sterk in die klere-, tekstiel-, landbou-, toerisme, vissers- en skeepsonderhoudingbedryf. In Namakwaland is daar ook ‘n oorvloed minerale hulpbronne, Aan die Weskus is daar ook gasbronne wat nog nie ontgin is nie, dit is ‘n aanduiding van moontlike olievelde. Hiermee saam is daar ook ‘n hele aantal groot finansiële en kommersiële instansies wat hul hoofkantore in die Kaap het.

Dit is interessant om na die jongste statistieke te kyk.

  • Wes-Kaap se aandeel in Suid-Afrika se GDP – 14,4%
  • Deel van Suid-Afrikaanse bevolking – 10,1%
  • Deel van Nationale Inkomste Skatkis – 9.0%
  • Groeikoers van Wes-Kaapse ekonomie – 5.3%
  • Groeikoers van Nationale ekonomie – 4.5%
  • NB Alle ander provinsies het ‘n laer groeikoers.
  • Bron van alle bg. inligting Stats SA

 

Dit kan gesien word uit die bg. statistieke dat die Wes-Kaap ander provinsies, soos die Oos-Kaap subsidiëer. Dit ten spyte daarvan dat daar so baie mense van die Oos-Kaap na die Wes-Kaap migreer.

Indien ons sou ophou om ander provinsies te subsidiëer, kan hierdie ekstra inkomste gebruik word om die Wes-Kaap ekonomies en sosiaal nog meer op te hef.

Bovenal moet ons onthou dat daar geen nut is om deel te bly van ‘n ekonomie wat al hoe meer deur korrupsie, wanbestuur en swak besluitneming bedreig word nie, Dit stel die vraag: “Hoe lank sal die Suid-Afrikaanse ekonomie nog lewensvatbaar wees?”“