Hoekom moet die Kaap onafhanklik wees?

posted in: FAQ | 0

Wanneer ons kyk na die twee voorafgaande kaarte, kan ons sien dat die demografie van die Westelike deel van Suid-Afrika anders is as die Oostelike deel van Suid-Afrika. Dit is ‘n refleksie van die kulturele verskille tussen die twee areas, maar daar is baie meer op die spel as slegs kulturele verskille. Daar is hemelsbreë verskille in mense se houdings teenoor ‘n hele paar aangeleenthede, soos hieronder gesien sal word.

Regstellende Aksie (AA) & Swart Ekonomiese Bemagtiging (BEE)

In die Swart gemeenskap en hul bemagtigers word hierdie twee beleide as die Alfa en Omega aanvaar. Hulle is so oortuig van hul saak dat enigeen wat hierdie beleide betwyfel, as oningelig en rasisties beskou word. Een van die nagevolge hiervan is dat Swartes in posisies aangestel word, op elke vlak van die samelewing, ongeag of hulle die nodige vaardighede/kwalifikasies het. Hiermee wil dit nie sê dat alle Swartes onbevoeg is nie, inteendeel, daar is baie wat uitstekende werk/diens lewer. Tog is baie aanstellings onvanpas en was die resultaat swak dienslewering teen groot ekonomiese verlies.

Nog erger, is die blatante diskriminasie teenoor minderheidsgroepe. In die Kaap was die gevolg van hierdie beleide dat daar teen 70% van die plaaslike gemeenskap gediskrimineer is. Die veronderstelling is dat hierdie beleide nie vir ewig sal duur nie, maar geskiedenis bewys dat groepe nie sommer hul voorregte opgee tensy hulle gedwing word nie.

‘n Onafhanklike Kaap sal hierdie beleide tot niet verklaar, sonder om teen Swartes te diskrimineer. Aan die wat sê dat hierdie beleide net nie reg geimplimenteer word nie, stel ons die vraag: “Hoe kan jy met eerlikheid onregverdig wees?”

“Brain Drain”

Die probleme geskep deur AA & BEE, saam met algemene rasisme deur sekere onbeheersde elemente in die ANC het veroorsaak dat baie mense voel dat hul nie meer ‘n toekoms in Suid-Afrika het nie. Dit het veroorsaak dat baie vaardige persone van alle rasse die land verlaat het. Meeste mense wat die land verlaat het, het dit teen hul sin gedoen en sou graag wou terugkeer, maar nie in die huidige omstandighede nie.

 

Swak dienslewering

AA, BEE en die “Brain Drain” het swak dienslewering veroorsaak in beide staat- en privaat instansies. Dit is van waarde dat ons na ‘n paar van hierdie instansies kyk.

  • Skole In die laaste 15 jaar het staatskole hul bes probeer om standaarde te handhaaf. Baie skole was suksesvol, maar veral in die Oostelike en Noordelike dele van ons land het standaarde drasties gesak. Baie ouers sien nie meer kans om hul kinders na staatskole te stuur nie. As gevolg hiervan is vele privaat skole gestig. Maar omdat dit so duur is, moet baie ouers noodgedwonge hul kinders in staatskole, met lae standaarde, plaas. Baie van die skole wat wel hul standaarde kon handhaaf, kon slegs so doen omdat hul ook verhoogde skoolfonds moes implementeer.
  • Gesondheidsdienste Standaarde in staatshospitale het so gesak dat mense nou bang is om daarheen te gaan. Om sake te vererger, wil gesondheidswerkers nie meer in sulke haaglike omstandighede werk nie en het baie van hul ook reeds die land verlaat. Dit dra by tot die verdere agteruitgang van ons gesondheidsdienste.
  • Landbou Landhervorming is ‘n bedreiging vir voedselproduksie. Produktiewe plase is aan mense oorhandig met geen ervaring van boerdery, of aan mense wat dit slegs gebruik vir selfonderhouding. Baie van hierdie plase is nou geruïneer.
  • Plaaslike regering Reg oor die land het swak bestuur deur plaaslike regerings ‘n verwoestende gevolg. Stede wat voorheen wêreldsklas stede was is verander in vervalle gebiede met hoë misdaad, besoedeling en leeglêers. Dit is nie vooroordeel om te sê dat in Johannesburg werk verkeersligte nie en paaie word nie herstel nie, teenoor Kaapstad waar paaie en parke onderhou word. ‘n Besoek aan die volgende twee stede word aanbeveel.
  • Misdaad Ons moordsyfer is die hoogste in die wêreld. Daar is feitlik nie ‘n mens in hierdie land wat nog nie ‘n vriend of familielid a.g.v. moord verloor het nie. Die statistieke in ander kategorieë van misdaad is ook hoog. Dit is ‘n gevolg van die hoë werkloosheid, swak polisiëring en die gebrek aan opleiding en onderbefondsing van die polisie. Deur mense aan te stel wat nie uitnemendheid nastreef nie, help ook nie. Om sake verder te vererger word die verkeerde mense gepromofeer, voor mense met hoër kwalifikasies en meer ervaring. Dit word gedoen onder die vaandel van AA, BEE en transformasie. Diskriminasie teenoor minderheidsgroepe het veroorsaak dat baie ervare en vaardige mense uit die polisie tree, lank voor hul pensioen. Dan is korrupsie ook nog aan die orde van die dag. ‘n Voormalige hoof van die polisie verskyn tans in die hof op aanklagte van korrupsie. Selfs die forensiese dienste is aan vlarde a.g.v. AA en transformasie.

 

Plaasaanvalle

Ongeaf of jy glo die aanvalle is polities gemotiveerd, of nie, bly die syfer uiters hoog. Sedert 1994 is meer as 3 600 boer en hul families vermoor. Vele meer is ernstig beseer. Die wreedaardigheid van hierdie aanvalle en die feit dat in baie gevalle niks gesteel word nie, is bewys dat hierdie nie net gewone misdaad is nie. Die ANC het ook gewys dat hulle onbekwaam of onwillig is om hierdie aanvalle die hok te slaan.

 

Korrupsie

Korrupsie is buitensporig op alle vlakke van die samelewing. Skelm en onbevoegde politikuste word nie van hul pos ontslaan nie. Dit lyk of elkeen iets teen iemand anders het en visa versa. Dit maak hul almal veilig. Korrupsie is van so ‘n ernstige aard dat dit die ekonomiese en sosiale ontwikkeling van Suid-Afrika bedreig.

 

ANC-verdeeldheid

Verdeeldheid in die ANC en ook verdeeldheid tussen die ANC en ander politieke alliansies dreig om die land te ontwrig. Die enigste manier om ons te verlos hiervan is om af te stig.

 

Die Afrikaanse Taal en Kultuur

Afrikaans het sy oorsprong in die Kaap en so ook die Afrikanerkultuur. Sedert 1994 ervaar die Afrikaner dat sy taal, kultuur en selfs kerke ingekort word. Baie Afrikaans medium skole is geforseer om groot getalle nie-Afrikaanssprekende leerders (baie van hul is ook nie eers Engels magtig nie) te aanvaar. In die proses is baie van die skole se sedes en tradisies onherkenbaar verander. In die Noordelike gedeeltes van ons land begin die Afrikaner al voel soos ‘n indringer in sy eie instansies. Slegs ‘n onafhanklike Kaap kan Afrikaans en die Afrikanerkultuur nog red.

Dit is belangrik om in gedagte te hou dat die Afrikanerkultuur nie net vir Afrikaanssprekendes belangrik is nie, maar ook vir heelwat Engelssprekendes. Daar is relatief min Engelssprekendes in Suid-Afrika wat nie ‘n Afrikaner in sy voorgeslagte het nie. Hierdie mense kan as Engelssprekende Afrikaners geag word.

 

Die dood van Johannesburg