Hoe bekom ons onafhanklikheid?

posted in: FAQ | 0

Eerstens moet die idee gepropageer word in die Kaap. Kiesers sal dan begin om druk op hul politieke partye te plaas om die Kaapse Onafhanklikheidsbeweging te ondersteun.

Wanneer daar genoegsame ondersteuning van die politieke partye is, kan ‘n konstisionele konferensie gehou word om ‘n demokratiese konstitusie vir ‘n onafhanklike Kaap op te stel. Terselfdertyd kan die regering genader word om te begin onderhandel vir onafhanklikheid.

Sodra ‘n konstitusie opgestel is, kan ‘n referendum gehou word.