Watter tipe land sal die Kaap wees?

posted in: FAQ | 0

Ons glo dat die onafhanklike Kaap ‘n veelparty demokrasie moet wees, sonder enige rasse en geslagsdiskriminasie, met respek vir menseregte, waar vryheid van spraak gerespekteer word, waar privaat eiendom gerespekteer word en waar wet en orde gehandhaaf word. Ons verwag … Continued

Wie is die burgers van die Kaap?

posted in: FAQ | 0

Hierdie aangeleentheid sal by die konstitusionel konferensie bespreek moet word. Hieronder volg egter ‘n paar riglyne. Mense wat in die Kaap gebore is, kry outomaties burgerskap. Mense wie in die Kaap woon wanneer onafhanklikheid verkry word, maar nie in die … Continued

Waar is die Kaap?

posted in: FAQ | 0

Die kern van ‘n onafhanklike Kaap sal die Wes-Kaap wees. Daar moet in gedagte gehou word dat die huidige grense willekeurig en onlogies is. Daar is nie genoegsame aandag geskenk aan die historiese en geografiese realiteite nie. Sekere dele van … Continued

Hoe bekom ons onafhanklikheid?

posted in: FAQ | 0

Eerstens moet die idee gepropageer word in die Kaap. Kiesers sal dan begin om druk op hul politieke partye te plaas om die Kaapse Onafhanklikheidsbeweging te ondersteun. Wanneer daar genoegsame ondersteuning van die politieke partye is, kan ‘n konstisionele konferensie … Continued